ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με ιδιάζουσα επιμέλεια και κατάρτιση στη σύνταξη δικογράφων αλλά και εις την παράσταση στο ακροατήριο, το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου.
image-173864-poiniko-dikaio.png?1468835665043

Ποινικό Δίκαιο

Σύνταξη & κατάθεση εγκλήσεων, μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών - Σύνταξη & υποβολή υπομνημάτων και αιτήσεων - Εκπροσώπηση εντολέων ενώπιον εισαγγελικών-ανακριτικών αρχών & ποινικών δικαστηρίων
image-173864-poiniko-dikaio.png?1468835665043

Αστικό Δίκαιο

Συμβουλευτικές & νομικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς το αστικού δικαίου: Οικογενειακό-Κληρονομικό Δίκαιο – Ζητήματα Ακίνητης Περιουσίας – Αποζημιώσεις κ.ά
image-173864-poiniko-dikaio.png?1468835665043

Εμπορικό Δίκαιο

Εταιρείες - Αξιόγραφα – Πτωχευτικό – Ασφαλιστικό - Ναυτικό Δίκαιο - Δίκαιο μεταφορών